[Precedente] [Home] [Successiva]

I BRINDISI

 

Questi brindisi sono stati scritti da Sigino Carioti e declamati alle feste dell' AMA

 • Cu stu vinu chi mi ricorda l'ntenati 'e Sant' Andria
  brindisi fazzu a tutta 'a cumpagnia!
 • Attia 'ndrualu c'attroppicasti 'nto migrara
  brindisi 'e cora cu stu vinu 'e Lipogghiara.
 • Stu vinu 'ndrualu 'ndovera mi chiama
  'u brindu ari soci e amici 'e l'AMA!
 • Vinu 'e vigna e scuagghiu ca scindi com'uagghiu
  e cchi¨ ti vivu, cchi¨ ti vuagghiu
  e brindu ari papp¨, patra e figghi
  e a Sant' Andria c¨ i trigghi!
 • 'Mpistunamuni c¨ stu vinu
  supa cruciatti, turriuni e mastazzola
  e saluti e bena a tutti
  pÚ sta festa 'ndrola.
 • C'u vinu chi bena 'e Sant' Andria
  brindisi fazzu a tutta 'a cumpagnia.
 • 'U vinu 'e Pastadiko' rimporza 'i dericati
  brindamu ricordandu u papp¨ e l'antenati.
 • Stu vinu firta passÓu tanti stazzi¨ani
  e nui brindamu ari nuasti tradizzi¨ani.
 • Cu' stu vinu sanacora mastazzola
  brindamu a chista festa 'ndrola.
 • Stu vinu cu 'nu brýndisi aru dovera ni chiama
  'u ni signamu tutti quanti all'AMA.
 • Stu vinu generuasu mi duna allegrizza
  e jýo nu vivu a stizza stizza.
 • Stu vinu asprignu vŔna e Caresta
  býndisi fazzu ari 'ndruali 'nfesta.
 • Vena 'e Tral˛, stu vinu ciras¨lu
  pemmu 'u caccia 'a prica aru 'ndrualu.
 • Cu 'stu vinu 'e Pajio, cruciatti e suppressati,
  brýndisi fazzu, ari fimmani schjiatti 'e maritati.
 • 'Stu vinu vŔna 'e Vassariaci,
  saluti a mmia, ca mi 'nda vivu 'nu ruvaci.
 • Chi' trigghji era 'mb¨mbula do vinu ncitrazzati,
  Sant' Andria saluta i figghi sua 'nto mundu sparnozzati.
 • Stu vinu Ŕsta lÓgrimi Cristi 'nte casi
  brýndisi fazzu 'e cora a 'ndon Tumasi
 • Da casa ara casedda p˛ vinu si facia 'a spola
  brýndisi fazzu a st'usanza 'ndrola.
 • 'Nd'ammaccamu vinu a Niforiu ara casedda
  brindamu a ricuardu 'e chidda cuntrada bedda.
 • Stu vinu vena e Saddada
  brýndisi nui patuti facimu a sta scialata.
 • Stu vinu si facia aru diastru 'nta trempa
  e nui 'ndruali sta festa a facimu sempa.
 

Webmaster: Ing. Francesco  Romeo andreolesi@yahoo.com
Copyright ę 1999 ANDREOLESI