Hai na manu curta e una longa.
Hai una mano corta ed una lunga (corta quella che dā, lunga quella che prende o riceve)

 

Hai u ciāngi ed hai u mangi.
Devi piangere, ma anche nutrirti.

 

Hai u fai u passu pe quantu č longa ‘a gamba.
Devi fare il passo lungo quanto č la gamba.

 

Hai u guārdi u cana pe rispėattu d’o patruni.
Devi avere riguardo del cane per rispetto del padrone.